Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) са предоставили данни на магнитен носител за юридически лица. Данните са поискани от Софийска градска прокуратура. Това става ясно от седмичния отчет на синдиците, цитиран от БНР.

Синдиците на Корпоративна търговска банка са поискали и право на допълнителни разходи.

Искането е направено заедно с писмо до Фонда за гарантиране на влоговете, в което синдиците искат разрешение за възлагането на правни консултации и извършването на съдебни и извънсъдебни действия с цел опазването на имуществото на КТБ.

От отчета на синдиците става ясно още, че те са изпратили проекта на бюджета си, необходим за януари догодина.

Също така те обмислят различни възможности и начини за съдействие с фирмата за разследване на банкови фалити. Тя предостави окончателния си доклад, но до момента не е ясно какво пише в него.

За седмица синдиците са събрали малко над 700 000 лева, а от събота тече 40-дневният им срок, в който окончателно трябва да се произнесат по възражения срещу вземания на кредитори.