Традиционната лятна промоция по имуществено застраховане стартира ЗАД „Армеец", съобщават от дружеството. Клиентите му ще могат да сключват застраховка „Защитен дом" с 45% отстъпка от тарифата от днес до края на месец септември. Минималната застрахователна премия е 10 лева.

От „Армеец" поясняват, че отстъпките, които се предоставят за липса на щети, за комплексно застраховане, за еднократно плащане на премията и при самоучастие остава в сила. По този начин, изчисляват те, общият сбор на приложените отстъпки може да достигне 50%.

На клиентите се обръща внимание, че преференциите при подновяване на следващата година запазват всички полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети.

Продуктът е специално разработен, като целта е да се осигури пълно застрахователно покритие на жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди - аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и други.

Възползвайки се от промоцията, клиентите на „Армеец" получават възможност да осигурят защита на дома си. От дружеството отбелязват, че широкото покритие и ниските премийни ставки на застраховката са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, мълния, природни бедствия, аварии на ВиК, късо съединение, вандализъм, кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и много други ежедневни рискове и опасности.

При сключване на застраховката не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом" до 4 000 лв., не се налага те да се описват. Така процедурата става максимално улеснена за клиента.

Застраховката се сключва във всички офиси на компанията в цялата страна и при застрахователните посредници, които работят със ЗАД "Армеец".