Българската агенция по безопасност на храните предприема превантивни действия за недопускане на замърсяване на птицефермите с веществото фипронил, което беше открито в яйца в страните от Западна Европа.

От агенцията посочват, че ветеринарномедицинските препарати, съдържащи веществото фипронил не са разрешени за употреба при продуктивни животни. В това число влизали и кокошки носачки.

Яйца с фипронил вече има в 15 държави от ЕС и Хонг Конг

Яйца с фипронил вече има в 15 държави от ЕС и Хонг Конг

Европейската комисия ще проведе среща с министри и регулатори на 26 септември

Съгласувано с браншовите асоциации на птицевъдите БАБХ ще извърши проверки на всички птицефермите за кокошки носачки в страната за наличие и употреба на забраненото вещество. Инспекторите ще взимат и проби за лабораторни анализи.

Действията на БАБХ са превантивни и целят да се предотврати замърсяване на българските яйца с фипронил. По този начин потребителите ще бъдат защитени от евентуални здравни рискове, а самите производители - от евентуална криза на българския пазар.

Припомняме, в края на миналата седмица стана ясно, че в България е била внесена партида от яйчен прах, съдържаща токсичното вещество фипронил. Пратката била в размер на 500 кг и идвала от Германия.

500 кг яйчен прах с фипронил е внесен у нас

500 кг яйчен прах с фипронил е внесен у нас

Агенция по безопасност на храните проверява...

Относно това до момента БАБХ са установили, че всичките 500 кг от продукта са доставени в един търговски склад. Всичките фирми, до които продуктът е бил дистрибутиран, са идентифицирани.

Агенцията е изяснила още, че пратката е доставена до две производствени предприятия на територията на страната. Налични и възбранени са почти 64 кг яйчен жълтък на прах, който ще бъде насочен за унищожаване.

От БАБХ уверяват и че ще продължават да извършват проверки и по отношение на използваните количества яйчени продукти и разпространението на храните, в които те са вложени.

В България няма опасни яйца

В България няма опасни яйца

Забранено е използването на препарати с фипронил

До този момент от агенцията са констатирали, че яйчният жълтък на прах е вложен в много минимални количества (от 0,9 до 2,9%) при производството на над 25 тона сладолед, сладоледени торти и около 9 тона майонеза.

На фирмите производители са връчени предписания за незабавно спиране на реализацията и изтеглянето от пазара на наличните партиди с вложен яйчен жълтък на прах.

Към момента почти всички разпространени в търговската мрежа количества са изтеглени. Предстои извършването на лабораторен анализ на партидите и до излизането на резултатите всички възбранени храни ще са под официален контрол.