Може да сменим личния си лекар до края на юни, съобщават от "24 часа".

Формулярът за смяната е безплатен и може да се разпечата от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса.

Изборът, независимо от вида му - първоначален, временен или постоянен, може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител или настойник. Това може да се случи и онлайн. За целта лицето трябва да влезе в интернет страницата на Здравната каса и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню "Избор на личен лекар", откъдето да осъществи избора си чрез регистрационната форма за избор.

Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител или настойник чрез персонализираната информационна система на касата.

Новоизбраният общопрактикуващ лекар трябва да попълни личните си данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на здравноосигурителната система и здравно обслужване от новоизбрания личен лекар.

Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.

От НЗОК уточняват, че не е необходимо при смяната досегашният лекар да бъде информиран, тъй като това става по служебен път.