Медицински екипи летателен състав от Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина към ВМА участваха в ротационно учение "SABER JUNCTION 17" в тренировъчния център на на САЩ - Хохенфелс, Германия.

Учението се проведе съвместно с военни формирования от САЩ, Полша, Румъния, Литва, Великобритания и Албания.

Екипи на ВМА изпълняваха задачи за авиомедицинска евакуация, съвместно със свои американски колеги. В рамките на почти един месец, от 24 април до 19 май, медиците от ВМА изпълняваха съвместни задачи за евакуация по въздух на болни, пострадали и ранени. В хода на учението бяха тренирани няколко различни сценария.

По време на учението екипажите разполагаха с 15-минутна готовност за излитане. Целта е да се спази правилото за "златния час" за оказване на първа медицинска помощ на ранените.

Екипи на ВМА отработиха още елементи на планиране и координация, общи медицински процедури, лечебни дейности по време на полет, триаж на пациенти и подготовката им за авиомедицинска евакуация. Учението предвиждаше и действия на медицинските екипи на борда на хеликоптера и комуникация с летателните екипажи, изработване на процедури по документално приемане, транспортиране и предаване на пациентите между различните медицински звена, както и елементи на защита преди и по време на авиомедицинска евакуация.

Учението дава подготовка на медиците и усъвършенстваха професионалния им опит и познания на за авиомедицинска евакуация в условията на съвместна работа в международна среда.