Личните лекари ще издават електронни направления за тестове и изследвания на пациентите си, както и електронни рецепти при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, съобщава БНР.

Това ще става чрез специализиран медицински и аптечен софтуер, предвижда проект на правителствено постановление за промени в наредбата за достъпа до медицинска помощ. Очаква се документът да влезе в сила от 18 декември, като преди това спешно ще бъде обсъден на извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В доклада на здравния министър Костадин Ангелов към проекта се посочва, че въвеждането на електронно направление ще улесни работата на 7400 изпълнители на извънболнична медицинска помощ и медико-диагностични дейности.

Публикуват промените за издаване на електронно направление за PCR тест

Публикуват промените за издаване на електронно направление за PCR тест

Няма да има лимити

Около 14 850 000 е броят на изпълнените направления от пакет "Клинична лаборатория" на НЗОК на годишна база.

За въвеждането на е-направление и рецепта обаче се изисква надграждане на медицинския софтуер на изпълнителите на медицинска помощ и аптеките.

Здравният министър изтъква, че за поддържането на софтуерните си системи те ползват услугите на фирми на абонаментен принцип и съответно не следва да се генерират значителни допълнителни разходи за надграждането на програмните продукти извън абонаментния план.

Направленията ще се издават след телефонна консултация за обсъждане на оплакванията на пациента, без да се извършва преглед. Няма да се изисква и електронните направления и рецептите да бъдат представяни от пациентите при посещение на съответното лечебно заведения или аптека.