Над 50% от базата на психиатричната помощ в България е в критично състояние. Това призна министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред журналисти след заседанието на Министерски съвет. Днес министърът е представил пред правителството анализа на Европейската психиатрична агенция за състоянието на сектора у нас.

Изказването си Ананиев съсредоточи върху материалните нужди, като поясни, че веднага ще започне да изготвя и да пуска съответните обществени поръчки. Министърът не пожела да говори с числа за нужните суми, тъй като още не е внесъл доклада в МС, но накрая заяви, че нужната сума е над 10 млн. лв. Според Ананиев "колкото са необходими, толкова ще бъдат заделени". Създадени са работни групи, които да придвижат задачите, така че да се осигури помощ на тези пациенти на европейско ниво или поне условията да бъдат на правени по-човешки, увери Кирил Ананиев.

Той посочи и че към момента на разположение има 12 държавни болници, 12 центъра за психично здраве и 22 психиатрични отделения към болниците. Има две структури - една в Търговище и една в София, чието състояние е такова, че не е целесъобразно да се отделят средства. Ще се мисли за друга локация на отделенията.

На всички лечебни заведения капацитетът е запълнен и явно има нужда от разширяване. Затова се работи и за нови психиатрични отделения. Също така е проблем и това, че някои от центровете се намират в отдалечени населени места, откъснати от урбанизирани територии.

Това, което обаче е направено, както открои Кирил Ананиев, е държавата да е в готовност да поеме специализациите по психиатрия на бъдещите лекари. Ананиев не посочи други мерки в държавната политика, насочени към подобряването на състоянието на психиатричната помощ в България.