На заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) на 15.12.2020 г. бе взето решение (по предложение на държавната квота) да бъдат изплатени по 360 лв. за месеците ноември и декември 2020 г. на всеки професионалист по здравни грижи, който е работил на първа линия по повод COVID -19 в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП).

На заседанието на НС на НЗОК днес ще бъдат гласувани:

"Условия и ред в изпълнение на чл. 13 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз", в които се определя реда и начина на отчитане и заплащане от НЗОК/РЗОК на тези средства към всеки договор с ПИМП.

НЗОК организира в спешен порядък заплащането на определените средства от 360 лв., които ще бъдат преведени към всеки договорен партньор на ПИМП. т. е. професионалистите по здравни грижи, работили на първа линия, следва да получат сумата от своя работодател, към който са наети.