Прекратена е обществената поръчка на медицински хеликоптери, тъй като е подадена само една оферта в процедурата, която надвишава финансовия ресурс на възложителя, съобщават от БТА, позовавайки се на решение в Регистъра на обществените поръчки.

В предложената оферта на компанията Leonardo S. p. A. се посочва цена на изпълнение на поръчката в размер на 123 363 956 лева без ДДС, докато поставеното от възложителя условие е да не се надвишава 102 589 827. 80 лева без ДДС финансов ресурс.

Припомняме, че на 19 юли, Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за закупуване на шест санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ.

Потенциалните кандидати имаха възможност да подават офертите си за участие в поръчката до 1 септември 2022 г., чрез платформата ЦАИС.