Две здравни заведения в Пловдив стават университетски с проекторешение на Министерски съвет, публикувано на страницата на здравното министерство.

Това са МБАЛ „Пълмед“ и МБАЛ „Еврохоспитал Пловдив“.

Предложението за промяна на статута е на министъра на здравеопазването Петър Москов, но по искане от ректора на Медицинския университет, съгласувано с ръководителите на лечебното заведение, съобщава БНР. Към момента университетските болници у нас са 26.

МБАЛ „Пълмед“ ще обучава студенти по медицина, а за нуждите на медицинския колеж и медицински сестри и акушерки. По девет специалности ще се получава и следдипломно обучение на лекари.
В Пазарджик лечебното заведение ще предостави както обучение за студенти по медицина, медсестри и акушерки, така и следдипломно обучение по 12 специалности за лекари. 

И в другата мнгопрофилна болница - „Еврохоспитал Пловдив“ ще се обучават студенти по медицина и медсестри, както и специализанти по гастроентерология, анестезиология и интензивно лечение,  ортопедия и травматология, ревматология и хирургия.