Пандемията на коронавируса е забавила навлизането на нови лекарства в страната. Тя е променила взаимодействието на фармацевтичните компании с медицинските специалисти, ускорила е дигитализацията на работния процес. Това показва проучване на Health PR и "Индекс на болниците".

Проучването е направено в края на януари сред 25 от най-големите фармацевтични производители и търговци на едро с медикаменти в страната. То обхваща дейността им през 2020 г., както и плановете им за 2021 г.

32% от респондентите казват, че са забавили навлизането на нови медикаменти с до 6 месеца, а 8% с над половин година. Други 8% от респондентите са отложили пускането на нови лекарства у нас за след края на пандемията. 52% от анкетираните обаче са спазили сроковете си за пускането на нови медикаменти на българския пазар.

Според 84% от анкетираните пандемията се е отразила съществено на дейността им, а останалите 16% са на мнение, че е повлияла донякъде. Най-засегнатата сфера се оказва работата на компаниите с медицинските специалисти, която е променена според 92% от отговорилите.

Организацията на работния процес в компанията се е изменила според 68% от респондентите. Така например 76% от компаниите са заявили, че са въвели ротационен принцип на работа, а 16% са преминали на дистанционна форма. Пандемията е оказала влияние и върху приходите на сектора, смятат 40% от респондентите.

Снимка 516709

Източник: Health PR

COVID-19 е повлиял върху маркетинга на компаниите. 88% от запитаните залагат на хибриден модел, в който се интегрира дигитален и традиционен подход, а 8% - изцяло на дигитален микс. Телефонният контакт (88%), уебинарите (76%) и е-мейлите (72%) са трите най-използвани форми на комуникация, показва още проучването. 28% от анкетираните използват социалните мрежи.

Пандемията силно е редуцирала визитите на компаниите при лекарите като най-голямо е намалението им в болниците, показва проучването. Над половината посещения са намалени, според 60% от респондентите, а при 8% са напълно спрели. Останалите 24% от анкетираните са ги ограничили между 25% и 50%, а 8% - до една четвърт.

Намалени са посещенията при личните лекари и специалистите в извънболничната помощ с повече от половината при 24% от респондентите. При 15% няма промяна в броя им.

Снимка 516710

Източник: Health PR

Фармацевтите компенсират ограничените визити при лекарите с други форми на контакт. 40% от респондентите са увеличили употребата на социалните мрежи, а 88% - на виртуалните срещи. При 36% от отговорилите се наблюдава и увеличение на вида и броя на информационните материали - листовки, видеопослания, презентации и др. 36%, са и респондентите, които са започнали да публикуват повече информация за специалистите в интернет. 28% от компаниите заявяват, че са въвели и повече е-приложения за лекарите.

Пандемията е оказала огромно влияние и върху провеждането на медицинските научни конгреси и събития. 48% от респондентите заявяват, че напълно са преустановили участието си в тях през изминалата година. Други 44% са редуцирали тази си дейност с над 50%. Едва 8% заявяват, че са намалили участията си в по-малка степен.

Пандемията на коронавируса е оказала по-малко влияние върху провеждането на клинични изпитвания. Забавяне на тази дейност с около 6 месеца има сред 36% от респондентите, а останалите 64% не са отлагали провеждането на проучванията си.

Фармацевтичните компании планират да запазят в дългосрочен план част от промените, които предизвика в работата им КОВИД. 84% от респондентите смятат да не прекъсват засилената употреба на дигиталните средства за комуникация и след пандемията.

80% смятат, че е добре да запазят възможността за работа от вкъщи, едва 12% са на мнение, че трябва да намалят офисната си площ трайно. 36% от компаниите планират да редуцират участието си в медицинските научни събития. Само 8% смятат, че биха могли да редуцират визитите при лекарите и след КОВИД-19.

Фармацевтичните компании планират да увеличат хибридната форма на взаимодействие с медицинските специалисти, както и да прецизират аудиторията с оглед на информацията, която да достига до нея.