Във връзка с нарастващите случаи на пациенти с COVID-19 от УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД Стара Загора се обръщат с призив към стажант-лекарите и стажант-медицинските сестри, за набиране на доброволци за работа в клиниките на Университетска болница.

Стажантите ще бъдат назначени на трудови договори, като времето на договора ще се зачита за преддипломен стаж.

Всеки студент, който има желание да се включи в борбата с COVID-19 като част от екипа на УМБАЛ "Проф д-р Ст. Киркович" АД може да се свърже с доц. д-р Георги Минков.

Съзнаваме, че доброволчеството е индивидуален и високохуманен акт, като едновременно с това Ви молим да се пазите и бдите над сигурността и здравето - както Вашето, така и на Вашите близки, пишат от болницата.