В последните 10 г. трайно намалява броят на болните от туберкулоза в страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

От 38,5 на 100 000 души население през 2008 г., през 2018 г. броят на лицата с туберкулоза вече е до 18,3 на 100 000 души население. Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2019 г. е 1 344, спрямо 1 358 за 2018 г. За сравнение, техният брой през 2008 г. е 3 150.

Запазва се тенденцията броят на заболелите мъже да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 35 до 44 г. (21%), над 65 г. (21%) и 55-64 г. (19%).

През 2019 г. има значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 г., отчитат от здравното ведомство. Регистрирани са 67 случая или 5% от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2018 г. са регистрирани 90 деца с туберкулоза, а за сравнение, през 2008 г. техният брой е 282.

Въпреки намаляването на заболяемостта в България все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите: Кюстендил - с 32,8 случая на 100 хил. души население, Враца - 33,2; Сливен - 28,4; Ямбол - 26,9; Габрово - 27,7; Смолян - 26,6; Перник - 25,6.

По данни от "Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017-2020 г." процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 84% при пациентите, започнали лечение през 2017 г.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулоза са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. От здравното ведомство ежегодно осигуряват противотуберкулозни лекарства от първи ред, медикаменти за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

По Програмите за превенция на туберкулоза работят 29 болници, които всяка година имат т. нар. седмици на "Отворени врати". В рамките на проведените за периода 2009 г. - 2019 г. такива кампании за туберкулоза са анкетирани 123 477 души.

От тях 1 345 са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, други 4 589 са обхванати с химиопрофилактика след установена латентна туберкулозна инфекция. През 2019 г. броят на анкетираните за туберкулоза лица е 8 747.

От тях 103 са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а при други 235 е установена латентна туберкулозна инфекция и са обхванати с химиопрофилактика.

С финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация в периода 2009-2019 г. е осигурено лечението на 299 пациента с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където е изграден специално оборудван сектор, съобразен със световните стандарти за инфекциозен контрол.

За 2019 година в сектора са лекувани 41 пациенти с резистентна форма на туберкулоза.

В световен мащаб всеки ден над 4 000 души губят живота си от туберкулоза, а близо 30 000 души се разболяват. По данни на СЗО през 2018 г. заболелите от туберкулоза в световен мащаб са над 10 милиона, 1,5 милиона са починалите, а 484 хил. са развили резистентни форми на заболяването.

За периода 2014-2018 г. в Европейския регион на СЗО (общо 53 страни) се наблюдава тенденция за намаляване на заболяемостта от туберкулоза - от 34 до 28 на 100 хил. души население. За същия период смъртността от туберкулоза намалява от 3,7 до 2,5 на 100 хил. души население.

Важно е да знаем, че туберкулозата е лечима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение.

Тази година мотото на Световния ден за борба с туберкулозата - 24 март, е: "Време е!" - за свят без туберкулоза! Време е за действие!