Автоматично удължават решенията на ТЕЛК до края на февруари, ако изтичат по време на извънредното положение, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще бъдат валидни три месеца след нейното изтичане. В България извънредна епидемична обстановка е обявена до 30 ноември включително. Срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до края на февруари. По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК.

Удължаването е според Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Припомняме, че ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място.

От ведомството на Костадин Ангелов са изпратили указание, в условията на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).

Ето и останалите указания:

  • На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.
  • В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с известия за доставка на писмото.
  • По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.