У нас всяко четвърто дете до 18 години има изваден по един постоянен зъб, което е трагедия. Това каза на пресконференция председателят на Български зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов по повод предстоящия Световен ден на оралното здраве - 20 март. Тази година инициативата е под мотото "Помогнете на пациентите си да живеят със здрава уста".

Д-р Миланов констатира със съжаление, че българинът не се слави с добра обща здравна култура и ако за други заболявания е информиран, то заболяванията на устната кухина са оставени на последно място. Това рефлектира и върху здравето на децата. Той визира редицата ортодонтски аномалии, които са сериозна предпоставка за развитие на пародонтоза и кариеси.

Огромен проблем, който съществува у нас, е свързан с достъпа до дентални практики. Големият брой дентални практики и специалисти са съсредоточени в петте големи града на страната - София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора. Относно финансирането на денталните кабинети, д-р Миланов посочи, че държавата няма никакво отношение от 2000 г. към разкриването им. В момента няма държавни, общински и ведомствени практики по дентална медицина.

Наред с проблемите, д-р Миланов открои като успех с доказани позитивни резултати реализацията на така наречената национална програма за поставяне на силанти на първите постоянни дъвкателни зъби на децата между 5 и 9-годишна възраст. Оказва се, че такава програма не съществува в такъв вариант никъде по света. Програмата се реализира с финансиране от Министерство на здравеопазването в размер на 1 млн. лв., отпускани посредством обществена поръчка. Тя вече е припозната и от самите родители, а децата с радост и усмивка сядат и преодоляват една психологическа бариера.

По програмата работят 500 лекари, обхванати са 95% от територията на страната. Тя включва здравно обучение и възпитание и мотивация на хората, които вземат решение, на възпитатели и учители, на родителите и на самите деца. Децата не се водят под строй, а силантите се поставят след информирано писмено съгласие на родителите. Такива силанти в Европа се поставят от 1979 г. През тази програма са прегледани и силанизирани повече от 85 000 деца от 2011 година. Силанти се поставят само на зъби, които не са развили кариес. Първият етап на програмата е приключил 2015 година. Вторият етап е до 2020 година.

Националният консултант по "Детска дентална медицина" проф. Милена Пенева отбеляза, че най-важната група са децата. По думите й оралното здраве е изключително важно, влошаването му може да асоциализира един човек. Тя отбеляза, че храненето и оралната хигиена са най-важните фактори.

Днес след 11.00 часа се организира Детски празник във Факултета по дентална медицина в столицата.

Главният секретар на Българския зъболекарски съюз и зам.-председател на организацията д-р Николай Шарков отбеляза, че през 2007 г. Световната здравна организация излиза със специална резолюция за оралното здраве. В нея са посочени причините и факторите за заболяванията на устата. Изтъква се, че оралното здраве е голяма тежест на всички страни и приоритизира профилактика на основните заболявания в устната кухина. ООН също се спира на проблема с оралното здраве, а страната ни е ратифицирала и двата документа.