Европейският парламент одобри значима реформа на правилата за земеделските субсидии, която ще насочи паричните средства към по-малките стопанства и ще поощри устойчивите методи на производство. Това съобщи Ройтерс.

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС отдавна е критикувана за това, че предоставя по-голямата част от субсидиите на големите земевладелци и индустриални фирми. Според поддръжниците на реформата сега това ще се промени.

"Земеделието ще бъде по-справедливо и по-устойчиво", каза Норберт Линс, който председателства комисията по земеделие на Европейския парламент. По думите му това е най-голямата реформа от 1992 г. насам.

Производството на храни е причина за 26% от емисиите на парникови газове в световен мащаб

Производството на храни е причина за 26% от емисиите на парникови газове в световен мащаб

Разходите на ЕС за селското стопанство не са довели до по-щадящо за климата земеделие

По линия на ОСП ще бъдат изразходвани 387 млрд. евро за плащания към земеделските стопани и за подпомагане на развитието на селските райони. Новите правила, които ще се прилагат от 2023 г., имат за цел да пренасочат средства към опазване на природата и да намалят с 10% парниковите газове в ЕС, отделяни от селското стопанство.

Реформата ще изисква 20% от плащанията на фермери през 2023-2024 г. да се изразходват за "екосхеми", като през 2025-2027 г. стойността ще нарасне до 25%. Не се дава определение за екосхема, но пример за това е биопроизводството.

Най-малко 10% от средствата по ОСП ще бъдат насочени към по-малките стопанства, а всички плащания на земеделските стопани ще бъдат обвързани със спазването на екологичните правила.

С реформата се създава и кризисен фонд в размер на 450 млн. евро, в случай че селскостопанските пазари бъдат изправени пред извънредна ситуация, например пандемия.

90% от световните субсидии за земеделие увреждат хората и планетата

90% от световните субсидии за земеделие увреждат хората и планетата

Всяка година по света се дават около 540 млрд. долара земеделски субсидии