Някои регионални банки започнаха да предлагат на клиентите си депозити, свързани с военната операция в Украйна и с вноска в помощ за военнослужещите. Това са както депозити с благотворителен компонент, така и продукти, предназначени за отделна категория клиенти. РБК пише, че такива оферти се появяват в продуктите, които се предлагат от банките, в Татарстан, Якутия, Нижний Новгород, Крим.

Например, банка "Тимер", която оперира в Татарстан, е стартирала депозит "Патриот" с лихвен процент от 8,5% годишно, който включва вноски за благотворителност - част от приходите от лихви по депозита с лихвен процент 1% годишно в аванс ще бъдат преведени за "подпомагане на бойците от батальоните "Алга" и "Тимер". Това са доброволчески формирования от републиката, които бяха създадени за участие във войната в Украйна. Средствата се събират от сдружението "Доброволно дружество за подпомагане на армията, авиацията и флота на Република Татарстан".

Депозит с благотворителен компонент се предлага и от кримската банка РНКБ, част от ВТБ. Депозитът е именуван "Помагам на защитниците на родината" и е с годишен лихвен процент до 7,3%, като в края на срока на депозита част от натрупаната лихва се превежда "в помощ на бойците" - по 1 рубла на всеки 1000 рубли от депозита, се казва на уебсайта на банката. В договора за депозит е посочено, че плащанията ще се извършват в полза на Руския съюз на ветераните, които обявиха инициатива за подпомагане на участниците в специалната военна операция, както в Русия продължават да наричат войната си срещу Украйна.

Според представител на кримската банка видът депозит съществува от 2019 г. в подкрепа на ветераните, но тази години просто е сменил името си. Депозитите "Аз помагам на ветераните", организирани до 2023 г., представляват около 10% от общия брой депозити, а "Аз помагам на защитниците на родината" - около 13%.

"Алмазергиенбанк", голяма банка в Якутия, също предлага на физическите лица депозит "Доблест" с годишна лихва от 9%, която е една от най-високите. Както е отбелязано на уебсайта, депозитът може да бъде открит само от участници в специална военна операция или техни близки роднини, които са потвърдили статута си с документи.

От 10 май специален депозит за военнослужещи се издава и от НБД-банк в Нижний Новгород. От депозита "Победа за ветерана" с лихва 8,75% годишно могат да се възползват както ветерани от Великата отечествена война, така и от действащи офицери от въоръжените сили.