От днес, 21 септември, влиза в сила временното прилагане на търговското споразумение между ЕС и Канада - ВИТС, придобило известност като СЕТА, съобщиха от Европейската комисия.

Документът беше одобрен от държавите-членки на ЕС и от Европейския парламент.

Той ще влезе в сила изцяло и окончателно едва когато приключи ратифицирането му от всички държави в общността.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом определи споразумението като модерно и напредничаво.

"Това е положителен сигнал за световната икономика, благодарение на потенциала за стимулиране на икономическия растеж и за създаване на работни места. ВИТС е модерно и напредничаво споразумение, което ясно олицетворява нашия ангажимент за свободна и справедлива търговия, основана на ценности. То ни помага да моделираме глобализацията и правилата, на които се подчинява световната търговия.
Освен това ВИТС извежда на преден план твърдия ни ангажимент за устойчиво развитие и запазва способността на нашите правителства да регламентират в интерес на обществото.
Това споразумение също така значително укрепва отношенията ни с Канада — един стратегически партньор и съюзник, с който имаме дълбоки исторически и културни връзки." - подчерта Малстрьом.

Споразумението предоставя за предприятията от ЕС, независимо от техния мащаб, нови възможности за осъществяване на износ за Канада. То ще позволи на предприятията от ЕС да правят икономии в годишен размер от 590 милиона евро — сумата, която плащат под формата на мита върху стоките, изнасяни за Канада.

От днес, 21 септември, по силата на споразумението се премахват митата за 98 % от продуктите (тарифните линии), с които ЕС търгува с Канада. То осигурява на дружествата от ЕС най-добрия достъп, който някога е бил предоставян на дружества извън Канада, до възлагането на обществени поръчки не само на федерално равнище, но и на провинциално и общинско равнище.

Особено голяма полза от документа ще имат по-малките дружества, които най-малко са в състояние да покриват бюрократичните разходи при износа за Канада. Малките предприятия ще спестяват време и пари, например като избягват дублиращите се изисквания за изпитване на продуктите, дългите митнически процедури и скъпо струващите правни разноски. Органите на държавите-членки, които се занимават с насърчаване на износа, са готови да помогнат на предприятията да започнат задокеански износ, да насърчат съществуващия търговски обмен и да привлекат инвестиции.

Със влизането н сила на документа ще бъдат създадени нови възможности за европейските земеделски стопани и производители на храни, като в същото време изцяло ще бъдат защитени чувствителните за ЕС сектори. ЕС допълнително отвори пазара си за някои конкурентни канадски продукти по един ограничен и балансиран начин, като успоредно с това е подобрен достъпът до канадския пазар за важни европейски експортни продукти, посочват от ЕК. Става дума за сирене, вино и спиртни напитки, плодове и зеленчуци, както и преработени продукти. ВИТС също така ще защити 143 географски означения на ЕС в Канада, отнасящи се до висококачествени регионални хранителни продукти и напитки.