Според експерти неотдавнашната среща на министрите на земеделието от Групата на седемте индустриализирани държави е била пропусната възможност за Япония да определи реалистични цели за подобряване на селскостопанската си самодостатъчност, тъй като е изправена пред множество предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност.

Това се посочва в анализ на "Киодо".

От хроничния недостиг на ресурси, намаляващото трудоспособно население, нежеланието на правителството да преразгледа селскостопанската политика и да увеличи производството на ориз и дори промените в хранителните навици превърнаха Япония в държава, която е несигурно зависима от вноса.

Войната на Русия с Украйна и последвалият шок за световните вериги за доставки напомниха още веднъж за уязвимостта на японските хранителни системи от външни конфликти.

Миналия месец, на срещата на министрите на земеделието от Г-7 в Миязаки, Югозападна Япония, страната домакин получи похвала от своите колеги за това, че е възприела иновативни и устойчиви селскостопански практики за справяне с проблемите си. Някои експерти обаче твърдят, че правителството залага твърде много на тези инициативи.

"Много от политиките, като например (стратегията) за увеличаване на площите, посветени на биологичното земеделие, до 1 млн. хектара до 2050 г., или 40 пъти повече от сегашното ниво, са реално трудно постижими", казва Юсаку Йошикава, консултант по въпросите на помощта във фирмата за развитие на селското стопанство JIN Corp.

Органичното земеделие, при което храната се произвежда чрез практики, при които се използват само естествени вещества, е привлекателно за Япония като алтернатива на това, че тя е почти изцяло зависима от вноса на химически торове.

Русия и нейният съюзник Беларус са основни доставчици на Япония, преди търговията да спре поради войната. Китай, друг важен доставчик на фосфор и амоняк за производството на химически торове, също ограничи износа в полза на вътрешното потребление.

Япония улеснява достъпа на чуждестранни работници

Япония улеснява достъпа на чуждестранни работници

Те ще бъдат допускани в нови професионални направления

Казухито Ямашита, директор на изследователския отдел за селскостопанска политика в Института за глобални изследвания "Канон", е друг, който алармира за самодостатъчността на Япония. Той изчислява, че десетки милиони хора могат да умрат от глад, ако запасите от ориз се изчерпят след нарушаване на морските пътища в случай на криза в Тайван.

Според Ямашита в случай на криза, която продължи една година, ще са необходими "16 милиона тона ориз", за да може Япония да се изхрани. "Но (в момента) разполагаме само с по-малко от 7 милиона тона, така че 60 милиона души или повече ще умрат от глад", каза той и добави: "Това (би било) ужасно бедствие".

Но Ямашита също така изтъкна, че ако Япония се възползва от ориза - един от малкото основни продукти, които може да произвежда ефективно сама, тя би могла да бъде достатъчно самодостатъчна, за да оцелее в кризисни ситуации и да се превърне в ключов износител на световния пазар.

Япония забранява износ на стоки за Русия

Япония забранява износ на стоки за Русия

Мярката влиза в сила на 7 април

За да постигне това, Ямашита заяви, че Япония трябва да преразгледа селскостопанската си политика.