След изтичане на срока, в който държавите-членки могат да предложат кандидати за избор на следващ генерален секретар на Съвета на Европа, председателят на Комитета на министрите получи следните кандидатури:

Дидие Рейндер, заместник министър-председател, министър на външните работи и европейските въпроси, министър на отбраната на Белгия.

Андрюс Кубилиус, бивш министър-председател, член на Сейма (парламента) на Литва.

Дора Бакоянис, бивш министър на външните работи, член на парламента на Гърция.

Мария Пейчинович Бурич, заместник министър-председател, министър на външните и европейските въпроси на Хърватия.

Комитетът на министрите ще интервюира четиримата кандидати отделно през март 2019 г. и ще вземе решение за окончателния списък на кандидатите, който ще бъде предаден на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

След това Парламентарната асамблея ще продължи с избора на следващия генерален секретар, който ще се проведе през юни 2019 г. Мандатът на новия генерален секретар започва на 1 октомври 2019 г.