Румънският премиер Емил Бок е подписал решение за обявяване на извънредно положение с цел гарантиране на сигурността на снабдяването с природен газ.

Решението е публикувано днес в държавен вестник, съобщава БТА.

Комисията за координиране, натоварена да гарантира сигурността на снабдяването с природен газ, се събра в сряда в министерството на икономиката и реши да обяви извънредно положение, в съответствие със закона, така че компанията Трансгаз да може да управлява поддържането в сигурно състояние на националната система за транспортиране и снабдяване с газ по ред на приоритетите.

Извънредното положение е законов инструмент за икономическите оператори, който те могат да използват в икономическите отношения с партньорите, с които с а скюлчили договори.