Девет от десет души в света дишат въздух с лошо качество, съобщиха Световната здравна организация (СЗО). Международните експерти отправиха призив за драстични действия срещу замърсяването, което става причина за смъртта на над 6 милиона души годишно.

Докладът на СЗО констатира, че въздухът в бедните страни е много по-мръсен, отколкото в богатите. Замърсяването засяга "на практика всички страни в света и всички части от обществото".

Проблемът е по-остър в градовете, но качеството на въздуха и в провинциалните райони е много по-лошо, отколкото много хора мислят, казват експертите.