Новите правила на руския правопис предлагат думата "Бог" да се пише с главна буква, заяви министърът на образованието Сергей Кравцов.

"Новият проект за правила на руския правопис предлага следното: думата "Бог" трябва да се пише с главна буква, както и имената на апостолите, пророците, светците трябва да се пишат с главна буква", заяви Кравцов в понеделник, говорейки на XXX Международни образователни четения в Кремъл.

Кравцов отбеляза, че действащите правила за руския правопис и пунктуация са приети през 1956 г. и по никакъв начин не регламентират правилата за писане на думи, свързани с религиозната сфера.

Междувременно с правителствено постановление от 8 август 2021 г. е създадена правителствена комисия по руския език, в рамките на която са преразгледани и съгласувани основните правила на руския правопис.

Понастоящем проектоправилата са в процес на обществено обсъждане.