Генералният директор на НКЖИ, инж. Милчо Ламбрев, пред news.bg

Г-н Ламбрев, наскоро министърът на транспорта Николина Ангелкова бе на работно посещение в Брюксел, където бе обменена информация по отношение на настоящата и на бъдещата Оперативна програма „Транспорт". Какви са новите моменти по отношение на НКЖИ след тази среща?
Срещата на министър Ангелкова в Брюксел бе много полезна за Национална компания Железопътна инфраструктура. На нея стана ясно, че Европейската комисия държи финансирането предвидено за България по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура да бъде в по-голямата си част за железопътни проекти. Това за нас е особено радостно, тъй като ще можем да включим проектите, които сме заложили в един по-мащабен план.
Един такъв проект е цялостната модернизация на трасето София - Септември. То включва отсечките София - Елин Пелин, Елин Пелин - Ихтиман и Ихтиман - Септември. За нас е много важно тази отсечка да се случи, защото така ще направим една обвръзка между нашата страна с Турция и Гърция. Това е една високоскоростна линия, за която мечтаем, една линия която ще привлече много товари.
Имайки предвид и линията София - Драгоман, която ще бъде изградена с финансиране по механизма „Свързана Европа", страната ни ще има един цял жп коридор, който ще преминава през територията ни.

Значи може да се каже че Брюксел ще предвиди повече пари за железопътния транспорт в България за периода 2014-2020 г.?
Това е така, но към този момент не искам да се ангажирам с точни числа, защото се правят необходимите анализи, прекрояват се проекти и т.н. В момента извършваме процедури по проектиране на бъдещите железопътни отсечки, така че да имаме готови технически проекти за самото същинско строителство, което ни чака.

Кога би могъл да бъде обявен търгът за строителство на някоя от изброените по-горе отсечки между Драгоман и Септември?
Ако ние до Нова година изберем проектант и той успее да изработи проект в рамките на 12 месеца, това ще рече, че в началото на 2016 г. Можем да обявим търг за строителство поне на една от отсечките.

Преди повече от месец след обиколка на министър Ангелкова по строящите се в момента жп отсечки (Пловдив - Свиленград, Пловдив - Бургас, Септември - Пловдив) бяха констатирани сериозни забавяния. Бихте ли казали какво се промени от тогава?
Хронологично най-отдавна започна проектът Пловдив - Свиленград, който в момента е в етап Димитровград - Свиленград, тъй като до момента по лота от Пловдив до Димитровград всичко е направено и той е в експлоатация. По отношение на отсечката Димитровград - Свиленград трасето, както знаем, е разделено на два лота от Димитровград до Харманли и Харманли Свиленград. По едната отсечка работят Терна Гърция а по другата австрийската фирма Порр.
Напредъкът в тези две отсечки е около 53-54%. Този статус не е най-добрият, но трябва да се вземат предвид и многото архелогически обекти (над 60), на които се натъкна строителството, спираше строително-монтажните действия на фирмите и се губеше много време. Сега вече този процес е приключил и всичките археологически обекти са консервирани.
Единствените пречки в момента са малка част от разрешенията за строеж, които трябва да издаде Министерството на регионалното развитие, което се надяваме да стане в най-скоро време. Така до края на 2015 г., в най-лошия случай, да можем да приключим целия обект и да се поздравим с една готова отсечка.
По отношение на рехабилитацията на трасето Пловдив - Бургас по лота от Михайлово до Калояновец работата е завършена. По Лот 2 Стара Загора - Зимница в момента се довършват нещата, който е готов на 92%.
Остава проблематичен Лот 3 от Церковски до Бургас. Направените констатации от обиколката на министър Ангелкова доведоха до мобилизация във фирмите строители. В това се убедихме в последващо посещение и се видя, че италианската фирма изпълнител е поела нещата, като се надяваме до края на 2015 г. Този обект също да бъде завършен.
По проекта Септември - Пловдив (разделен на три лота) нещата се движат с малко закъснение, предвид това, че една година забавихме проекта заради обжалване на тръжните процедури.
Най-проблематичен бе лот 2 Пазарджик - Стамболийски, като дори тогава министърът заяви, че може да се стигне до отстраняването на изпълнителя по трасето. Това въздейства много силно върху строителите и при последващо посещение на министър Ангелкова, което направихме наскоро, се видя че мобилизацията е много голяма. По обекта за извършени такива работи, които не очаквахме, че ще бъдат реализирани за толкова кратък период от време. Надяваме се и този обект да приключи успешно в края на 2015 г.

Казахте за обществените поръчки, често обаче виждаме такива обявени от НКЖИ да бъдат спирани от Комисията за защита на конкуренцията по различни поводи. Какво прави компанията за да не допуска това въобще?
При нас по отношение на строителните видове дейности КЗК много рядко е прибягвала до спиране на такива поръчки. Повечето спрени търгове са за доставка на различни видове материали, където се откриват някои грешки. От това ние си взимаме поука и при следваща подобна поръчка намерените проблеми се отстраняват.

Наскоро открихте рехабилитираната жп гара Пазарджик. Бихте ли казали на какъв етап е строителството и на другите две гари, ремонтирани с европейски пари - Централна гара в София и тази в Бургас?
Да, наскоро участвахме заедно с министър Ангелкова в откриването на модернизираната жп гара Пазарджик. Приемното здание вече е едно прекрасно съоръжение, снабдено с всички необходими устройства и съоръжения за хора с намалена подвижност. Направено е саниране на гарата, има нова климатизация и информационна система. Всичко е по изискванията на Европейския съюз. За майки с деца има топли чакални.
Най-важното е, че този проект завърши без нито стотинка непредвидени разходи и абсолютно в срок. Такива изпълнители трябва да има и тук искам да благодаря на Вектор Конструкт за добре свършената работа.
По отношение на Централна гара София са извършени около 25% от строително-монтажните работи, които започнаха в началото на март. В момента има изоставане с около 1 месец от планираните дейности и се надяваме, че с хубавото време през октомври изоставането ще бъде наваксано, така че в края на 2015 г. ремонтът да е приключил.
Наскоро пописахме договора за рехабилитация на гара Бургас, която е паметник на културата, което ни задължава да запазим автентичния й вид.

Скоро предстоят парламентарни избори, какво очаквате от следващото Народно събрание и правителство?
Много бих се радвал новото правителство да погледне към нас с широко отворени очи и да ни прегърне в обятията си, защото през последните 20 г. за НКЖИ беше много трудно. Сега имайки предвид, че трябва да се хармонизираме с това, което се случва в Европа, трябва да отчетем, че продължаваме да сме назад по отношение на изграждането на модерна жп инфраструктура. Искрено се надявам срещу отпуснатите пари от Европейската комисия за ново строителство да има адекватния размер национално съфинансиране.
Надявам се в бюджета за следващата година и за тези след нея да се отчетат необходимите капиталови разходи, защото благодарение на тези разходи ще можем да изградим важни за страната обекти.
Голям проблем е плащането на ДДС, което не е предвидено, но се надявам от 2015 г. и този проблем да бъде решен и тогава мисля, че ще дишаме малко по-спокойно, така че да гарантираме безопасността, сигурността и комфорта на ползвателите на железопътната инфраструктура.