Бизнесменът Петър Христов, съучредител на фондация "Ангели в беда", пред news.bg 

Г-н Христов, имате ли подкрепата на свои бизнес партнъори и приятели, с които заедно да помогате финансово бъдещата фондация "Ангели в беда"?
За голяма част от хората проблемът не е в парите. Има много пациенти в тяхното състояние, които имат огромни финансови възможности и въпреки това не получават това, от което имат нужда.
Имам приятели, с които от много време правим благотворителни мероприятия по различни теми.
Идеята на благотворителността е съпричастността и социализацията на проблемите на обществото, като част от нашето ежедневие.
Погледнато през призмата на парите, вероятно в очите на хората това изглежда всичко. Основният проблем, който има това общество е медиацията в самото него.
Най-полезното нещо, което ще направи тази фондация е да създаде условия за нормална медиация, за нормална социализация на тези хора в обществото, за нормална комуникация между институциите и тях и между самите тях.
Опитът е нещо, което в областта на такива травми е от изкючително значение в световен мащаб.
Всичко това, разбира се, е свързано със средства. Ние ще намерим инструменти и начини как да ги подсигурим. Обществото има нужда от това.
Както каза г-н Ферхойген преди няколко седмици "съвремието изисква изключително много работа на неправителствени организации, изразяващи мнението на гражданското общество".

Коя ще е първата изпълнена цел, поставена пред фондацията?
Първата изпълнена цел, която би си поставила организацията е нейното учредяване и привличането на съпричастни съдби.
Приоритет номер едно е да обединим нужите на тези хора в една поскока, тъй като сами по себе си никой не би ги чул.
Втората цел е да изградим регионални центрове, чрез които тези хора да комуникират с обществото и институциите, от които имат нужда за съдействие.
Бихме могле да си позволим и да създадем и консултански центрове от специалисти от национално значение, които биха могли в определено време да правят локални консултации.
Мисля,че това е едно от нещата, които бих могъл да организирам.