100 лв. вече ще бъде началният капитал за регистриране на ООД.

На днешното си заседание правителството прие промени в търговския закон, според които се намалява 50 пъти началният капитал за регистриране на дружество с ограничена отговорност.

До този момент началната сума трябваше да е в размер на 5 000 лв.

Целта е да се стимулира малкия и среден бизнес и да се подобрят условията за развитието им.

Проучване на Световната банка показва, че в 75 държави в света липсва изискване за начален капитал.
В момента България е на 36 място в класацията на страните, съотнасяща брутния национален доход на човек от населението към минималния капитал за стартиране на бизнес.