От Коалиция "Движение ЗАЕДНО за промяна" настояха в кратки срокове да бъде постигната нулева корупция по високите етажи на властта, което следва да бъде цел през целия мандат на новите парламент и правителство.

На пресконференция в БТА Александър Томов настоя, че на парламентарните избори на 4 април трябва да бъде направно първото сериозно прочистване на депутатските листи от хора с крупни приватизационни сделки. Ние сме готови да предложим създаване на национален правителствен сайт за всички публични разходи, в който българските граждани да следят какво се изразходва, подчерта Томов.

Ние сме абсолютно готови и искаме да бъде създадена Агенция по остойностяване на публични активи към Министерство на финансите, обясни Александър Томов и настоя агенцията да има права по отношение на определя на стойността на всички държавни активи.

Томов иска да бъде създаден публичен регистър при продажба на държавното имущество, корекция от законодателни промени при ценообразуване при осъществяване на държавна поръчка. Ние смятаме, че трябва да се направи публичен регистър на държавното и общинско имущество, отдадено на концесии. Концесиите не отговарят на европейските стандарти, категоричен бе той.

Според него, ако има такова нещо и когато се отдават на концесия природни богатства или определени имущества, винаги да бъде използван европейският стандарт. Ние смятаме, че трябва да се разширят правата и отговорностите на Фискалния съвет към Министерство на финансите, настоя Томов. Той не знае за 2020 г. откъде са взети пари и колко са похарчени.

Ние сме готови с реализацията на проект на пълна дигитализация на всички данъчни задължения и обслужване, което тряба да доведе до директно убийство на сивия сектор. Машината няма как да сбърка, по мнението на Томов.

Той настоя, че трябва да се направят поредица от законодателни промени за търговията влияние. Ако ние въведем по-тежки и сериозни механизми в Наказателния кодекс, търговията с влияние ще стане изключение, смята Томов и допълни, че има предложения за промени в Наказателния кодекс срещу каквито и да било вмешателства на висши политици и служители в частния бизнес при реализацията на чуждестранни инвестиции.

Александър Томов настоя да се разширят правата на журналистите до достъп на информация. Ако има пълна прозрачност на сделките, корупцията може да стане нулева или да стане изключение, както в другите държави, каза още той.