Европа трябва да разполага със силен Социален фонд и силен Кохезионен фонд. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на Тристранната социална среща на върха за растеж и заетост, информираха от МС.

На традиционния форум в Брюксел участваха ръководителите на европейските институции и на европейските социални партньори. Борисов е в качеството си на премиер на държавата, която председателства Съвета на ЕС. На срещата се обсъждаха основните предизвикателства за постигане на по-високи социални стандарти в Европа.

Борисов посочи, че България продължава активно да работи по засилване на социалното измерение на Европа, посочи Борисов. Това е приоритет на Председателското трио - Естония, България и Австрия и е важна част от програмата на нашето председателство.

Премиерът акцентира върху безработицата, особено сред младежите, и върху развитието на човешките ресурси. Той отбеляза съществуващото неравенство на пазара на труда, особено по отношение на заплащането на жените и мъжете.

Премиерът подчерта и необходимостта от засилване на основните социални права на европейските граждани и най-вече - приобщаването на хората с увреждания.
"Факт е напредъкът в нашето председателство по редица законодателни досиета, включително и по Директивата за командироване на работници", каза Бойко Борисов.

Той посочи започнала работа за превръщане на Европейския семестър за координация на икономическите политики и политиките по заетостта в основна рамка за приложението на Социалния стълб.

"Без адекватно финансиране резултатите от приложението на Стълба няма да са така осезаеми, както ни се иска. Неслучайно приоритет за българското председателство е и социалното измерение на Многогодишната финансова рамка", заяви още българският министър-председател.

Борисов подчерта, че следващият европейски бюджет, въпреки отражението на Брекзит върху него, трябва да отговаря на високите цели европейските страни в икономическата, социалната и екологичната сфера, което е аргумент в полза на формирането на силни Социален фонд и Кохезионен фонд.