Основните принципи на Източното партньорство за изграждането на обща зона на стабилност и просперитет, стъпила на споделени демократични ценности, запазват актуалността си. Форматът трябва да остане амбициозна, гъвкава и отворена платформа. Това заяви премиерът Бойко Борисов във видеоконференцията на държавните и правителствените ръководители на страните от Източното партньорство, включващо държавите членки на ЕС и източноевропейските партньори: Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

Те обсъдиха дългосрочните политически цели на формата, съобразени с настоящите предизвикателства, включително и пандемията от коронавирус. Инициативата е фокусирана върху постигането на устойчиви икономики, отговорни институции и върховенство на закона, екологична и климатична устойчивост, трайна цифрова трансформация, справедливи и приобщаващи общества.

Борисов изтъкна, че страната ни придава голямо значение на сътрудничеството с всеки от шестте източни партньори. По негови думи една от основните цели на партньорството е постигането на конкретни резултати от пряко значение за живота на гражданите.

Кризата, породена от COVID-19, в определен смисъл се превърна в момент на истината, като онагледи решимостта на ЕС да подкрепя своите партньори в трудните за всички нас времена, заяви министър-председателят. ЕС предостави близо 1 милиард евро на Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна за неотложни нужди и за подпомагане на социално-икономическото им възстановяване от кризата.

Премиерът подчерта ангажимента на България и на ЕС към териториалната цялост, независимостта и суверенитета на източните партньори, препотвърден в заключенията на Съвета на ЕС от 11 май тази година. Той посочи, че страната ни придава особена важност на засилването на устойчивостта на източните ни партньори в различните й измерения.