"На 1 януари следващата година в България ще влезе азерски газ. Така ще постигнем пълна диверсификация на енергийните доставчици".

Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който заедно с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, провери напредъка на строителните дейности по изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България/IGB/.

Премиерът Борисов подчерта, че по проекта се работи на пълни обороти. "Това, което трябваше да направим, сме го направили, така че да няма и ден забавяне на този изключително важен геостратегически проект - от Александруполис до нашата част, ние имаме 20% там, за да може и от Юг на Север да потече различен от досегашния газ - 100% диверсификация", посочи министър-председателят.

Интерконекторът България-Гърция ще е от голяма полза за всички българи, както и за нашите съседи, подчерта премиерът и допълни, че заради усилената работа по интерконектора някои много ги е яд. 

"Затова се бунтуват някои. Никой не е вярвал, че ще стане. То става и се вижда", изтъкна още Борисов. 

До момента по проекта доставеното количество линейни тръби е 159 км. Заварените тръби са близо 72 км, а общо положените и засипаните по изграждащото се трасе са над 11 км. За изпълнението на строителните дейности на интерконектора работят общо 440 души.

"Гръцките компании работят на максимални обороти. Стотици километри са разнесените тръби. Десетки са под земята. Работи се на пълна мощност. Ускорили сме плащанията така, че да няма и ден забавяне на този изключително важен геостратегически проект от Александруполис, от нашата част, знаете, че имаме 20 % там, за да мое оттук на север да потече различен от сегашния газ", отбеляза премиерът. 

Газопроводът IGB ще се свърже с гръцката национална газопреносна система и Трансадриатическия газопровод TAP в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора.

Стартът на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България беше даден на 22 май 2019 г. лично от премиерите на двете страни.

Интерконекторът е един от седемте приоритетните проекти за сигурност и конкурентоспособност на енергийния пазар в Европейския съюз. Той е изключително важен и от гледна точка на осигуряване на диверсификация на източниците и доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа. Междусистемната газова връзка ще доведе до реално разнообразяване на източниците на природен газ - чрез него ще получаваме азербайджански природен газ от Трансадриатическия газопровод, освен това през интерконектора България ще може да получава доставки и през терминала на Александруполис за втечнен природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Израел, Египет и други.

Газовата връзка между България и Гърция е с обща дължина 182 км., от които 150 км. са на българска територия. Тя започва от Комотини, Гърция и се свързва с българската газопреносна система на Стара Загора. Техническият ѝ капацитет е от 3 до 5 млрд. куб. м. годишно. Общата стойност на проекта е 220 млн. евро.