Зам.-здравният министър Бойко Пенков оглави Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Той сменя на този пост д-р Мирослав Ненков след промяната в ръководния състав на Министерството на здравеопазването. Това съобщиха от пресслужбата на правителството след днешното заседание на министерския съвет.

Управителният съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига се състои от петима членове, които включват директора на центъра - проф. д-р Бойко Ликов, заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и д-р Лозана Василева и заместник-министрите на здравеопазването д-р Бойко Пенков и Светлана Йорданова.

Центърът извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал, както и безопасността на храните и фуражите.

Центърът изготвя научни становища до компетентните органи и институции, които са основа за вземане на решения по управлението на рисковете по хранителната верига.