И на границата военнослужещите ще могат да гласуват, съобщиха от Министерството на отбраната. Създадена е необходимата организация без да се нарушава изпълнението на войсковите задължения.

Военните от различни формирования в страната, които са изпратени на граничната бразда, ще могат да упражнят правото си на глас в изборите за 44-то Народно събрание на 26 март 2017 г. (неделя).

В изборния ден командирите на военните формирования, участващи в изпълнението на тези задачи, ще организират ротация на подразделенията. Ще има транспорт, за да могат бойците да упражнят правото си на глас в съответната изборна секция по местоживеене.

Направени са необходимите разчети, без да се нарушава редът за изпълнение на задачите. Създадената организация е координирана с началниците на Граничните полицейски управления, в чиито зони на отговорност военнослужещите изпълняват задачи по охраната на границата.

Всички бойци на мисии и операции извън страната, ще упражнят правото си на глас, съгласно решенията на Централната избирателна комисия за разкриване на секции в чужбина.