От Изпълнителното бюро на БСП искат законопроекта за преименуването на 24 май да бъде оттеглен. Те не приемат опитите за промяна на наименованието "Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост", предложена от "Обединени патриоти". Това се казва в декларация от червената централа.

Идеята на патриотите бе подкрепена на първо четене в Народното събрание от ПП ГЕРБ. Тя е за промени в Кодекса на труда, касаещи изменение на националния празник 24 май от "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост" в "Ден на българската писменост, просвета и култура". 

Спор в парламента за 24 май

Спор в парламента за 24 май

ГЕРБ иска диалог с всички партии, обществени организации и научни среди

Подобни промени имат важен национален характер и широк международен отзвук, затова трябва да бъдат предмет на обществено обсъждане, в което да вземат участие водещи учени от областта на медиевистиката и българистиката. Към Българска академия на науките съществуват сериозни звена, специализирани в разработването на тази широкообхватна и специфична научна проблематика, мотивират се от БСП.

В стремежите да бъде премахнато определението "славянска" в предложеното наименование на празника съзираме недалновидност и некомпетентност, пишат от БСП. Това намираме като опит да се отнеме общославянската и общоевропейска значимост на Кирило-Методиевото дело, спасено и получаващо своето благотворно развитие по българските земи. Създадената в Преславската книжовна школа от Методиевите ученици българска кирилица вече е призната в Европейския съюз като една от трите официални азбуки, наред с латинската и гръцката. Тази българска кирилица се ползва от близо 300 милиона по света.

Учените разделени за точното име на 24 май

Учените разделени за точното име на 24 май

Различни тези в комисията по образование и наука в Народното събрание

От БСП подкрепят позицията на Кирило-Методиевия център, Съюза на тракийските дружества, Тракийския научен институт, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, на Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН, наименованието на празника 24 май да остане непроменено, защото то е исторически вярно и научно обосновано.

Така формулирано, това наименование включва в себе си българската просвета и култура, принадлежността им към славянската писменост и Кирило-Методиевото дело, както и утвърдената през вековете българска православна традиция.

Предлаганата формулировка би поставила на сериозно изпитание бъдещето на нашето образование и ще разкрие простор за непредвидими нападки срещу ролята и мястото, които заема българският език в панорамата на съвременната славянска култура, се казва в становището на БСП.

Българо-македонската комисия постигна напредък по 24 май
Обновена

Българо-македонската комисия постигна напредък по 24 май

Не е имало време за темата Гоце Делчев...

Според тях "такова псевдопатриотично, но в същността си нихилистично отношение към родната ни словесност ще игнорира историческите заслуги на българската писменост и книжовност за утвърждаването на славянството като специфична и самостоятелна културна общност".

Левите виждат предложението на патриотите като продължение на антибългарската отродителска политика, провеждана от Министерство на образованието и науката. Фалшифицирането на историческите факти, редуцирането на приносите, които има страната ни в европейската история и подмяната на стойностната българска литература в учебниците с политкоректни литературни ерзаци, от години са превърнати в целенасочена държавна политика, пишат от БСП.

Те се позовават на думите на академик Лихачов, че България е всепризната като "Държавата на духа".

Официалната празнично-обредна система на България не бива да зависи от управленски мандати, не трябва да се влияе от политическа конюнктура или партийни интереси, не може да бъде обект на разностилие по лични чувства или предпочитания, а да е символ на националното единство, пишат от БСП.