Увеличаване на субсидията от държавния бюджет за политическите партии, завишаване на критериите за регистрация и национално представителство на партиите предлага БСП.

Това са част от приетите от Висшия съвет на партията идеи за промени в Закона за политическите партии.

„Основно те са насочени към осигуряване на повече обществени гаранции, че за изборите ще се регистрират сдружения на граждани, които наистина имат сериозни политически проекти", коментира Евгений Узунов, секретар на Изпълнителното бюро на БСП.

По отношение на финансирането на партиите се предвиждат повече гаранции, че финансирането ще е достатъчно прозрачно и че ще се пресекат всякакви практики за финансови пробойни, добави Узунов. По думите му, БСП ще предложи въвеждането на публичен регистър на дарителите.

„Предлага се срок от три до десет дни за регистрация на всички дарители, при забрана на анонимно дарителство", каза Румен Петков.

Той поясни, че се дискутира идеята за трикратно увеличаване на държавната субсидия за политическите партии и коментира, че това би дало повече стабилност и че ще е гаранция за избягване на нерегламентираното финансиране на партиите.

По отношение на завишаването на критериите за национално представителство и за регистрация на партиите Петков подчерта, че е много важно да се въведат достатъчно ясни критерии, както и да има законова норма за заличаване на политически партии при неизпълнение техните устави.

„Това е особено важно при наличието на около 400 партии, немалко от които нямат нормален организационен живот, а съществуват като етикети и се използват в предизборни кампании не винаги с политическа цел", поясни Петков.

Той съобщи още, че при разискването на темата за предизборните кампании са лансирани редица идеи, сред които да се забранят дарения от медии под формата на програмно време в електронните медии и предоставяне на страници в печатните. Предлага се също да има определен брой плакати за даден район.

БСП не поставя на обсъждане въпроса за промяна в изборния праг от 4 процента.

„За коалициите също не говорим за завишаване на праговете, а за завишаване на критериите", подчерта Узунов.

БСП призова всички други партии за по-бързо приключване на дискусиите по промените в Закона за политическите партии

Социалистите отново се обявиха срещу купуването на гласове и апелираха всички политически сили да предприемат действия за недопускане на изборна търговия.

След три часа дискусии Висшият съвет на БСП прие тезиси за нова програма на партията. Тезисите предвиждат усилване на функциите на социалното партньорство. Очаква се до края на юли да бъде изработен проект на програмата.