Омбудсманът Мая Манолова иска да се намери баланс между икономически силните субекти и потребителите. Институцията предлага да се направят промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) в частта изпълнително производство.

Коментарът си тя направи по време на обществена дискусия на тема "Защита от неравноправни клаузи и свръхпривилегиите на банките".

По думите на Манолова ГПК трябва да осигури защита на потребителите от неравноправни клаузи в договорите с монополни дружества, колектори, фирми за бързи кредити, банки и кредитни институции при снабдяването им с изпълнителен лист по реда на заповедното производство.

"Действащото законодателство на ГПК е в полза на банки, монополни дружества, фирми за събиране на вземания и колекторски фирми, които разполагат с облекчени процедури за събиране на своите вземания", подчерта Манолова.

Тя поясни, че особени привилегии за събиране на вземания имат банките, които при условията на чл. 417 т. 2 от ГПК могат само на база на едностранен документ да се снабдят със заповед за изпълнение срещу длъжник и да започнат процедура по принудително събиране.

"Този съществуващ режим обаче не дава възможност на съдилищата да правят проверка на неравноправни търговски клаузи", отбеляза Манолова.

С промените в Гражданския процесуален кодекс, националният защитник настоява съдилищата да следят за неравноправни търговски клаузи, възможността длъжникът да спре принудителното изпълнение в случаите, когато има неравноправни търговски клаузи и при неоткриване на длъжника на посочения адрес да бъде призован чрез залепване на съобщение.

Манолова припомни, че срещу България от страна на ЕК вече има наказателна процедура заради несъответствие с правото на Европейския съюз. През януари 2019 г. ЕК даде на страната ни двумесечен срок за справяне с проблема.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов подкрепи казаното от Манолова и обеща, че ще взаимодейства с омбудсмана изключително ефективно. Кирилов отправи покана към националния защитник в сряда на правна комисия в Народното събрание да представи законопроекта в детайли.

Кирилов се надява всички големи юристи да имат възможност да припознаят, да подкрепят и да се присъединят към промените в ГПК.

На обществената дискусия присъстваха още представители на адвокатурата, работодателските организации, представители на Софийския градски съд и Софийския районен съд, депутати, представители на Комисия за защита на конкуренцията и други.