Президентът Румен Радев се срещна с представители на Камарата на строителите в България.

На срещата строителите запознаха държавния глава с основните проблеми в сектора. Като най-сериозни бяха откроени проблемите с липсата на кадри, критерият за най-ниска цена при възлагането на обществени поръчки и административната тежест за инвеститорите.

На срещата Камарата на строителите представи на държавния глава и идеите си по проекта за изграждане на автомагистрала "Струма". Дискутирани бяха и проблемите, свързани с енергийната ефективност на сградите и зимното поддържане на пътищата.

От своя страна Радев посочи, че липсата на подготвени и квалифицирани кадри е проблем за всеки бранш. Решение на това трябвало да се търси във въвеждането на професионалното образование в средното училище.

Относно проблемът с критерия за икономически най-изгодна оферта при възлагането на обществени поръчки Радев обясни, че принципът за мълчаливото съгласие е сред приоритетите в управленската програма на правителството. "В очакване сме тази мярка, която ще облекчи предприемачите, да влезе в сила", допълни президентът.

"Надзорът върху качеството на строителството у нас е също важна тема", заключи държавният глава и изрази очакването си за засилване на контрола върху строителните дейности.