Правителството дава допълнително до 7 000 000 лв. за държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

Необходимите за това средства ще бъдат за сметка на преизпълнение на собствените им приходи, реши правителството.

След въвеждането на делегираните бюджети преди 7 години, кабинетът отбелязва, че се постига по-голямо разнообразие на предлаганите културни продукти, усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията. Значително са се увеличили и приходите, реализирани от продажба на билети.

На база отчети за съответния период на предходната бюджетна година, до края на 2018 г. ще се формира преизпълнение на приходи до 7 000 000 лв.

Това ще доведе до преодоляване на затрудненията и ще даде възможност да се изплатят възнагражденията на заетия художествено-творчески състав и разплащанията за неотложните разходи.