"Демократична България" се обръща с позиция към председателя на Комисията за защита на личните данни с искане да осигури максимално бързо изпълнение на задълженията си след хакерската атака спрямо информационните масиви на НАП. Това е уредено по чл. 68 от Закона за защита на личните данни, според който засегнатите лица трябва да бъдат известени какво точно е нарушението, какви са евентуалните последици от него и какви мерки са предприети за справяне с нарушението и за намаляване на неблагоприятните последици от него;

Докладът за хакерската атака още не е в Комисията за защита на личните данни

Докладът за хакерската атака още не е в Комисията за защита на личните данни

Не създавайте отделни допълнителни бази данни с информация, призова Караджов

Освен това комисията трябва да установи нарушение, за да могат гражданите да пристъпят към защитата си по съдебен ред, както и да наложи предвидения по закон размер на глоба, като така създаде предпоставка за реализирането на предвидената по Закона за държавния служител (напр. Чл. 101) лична имуществена и дисциплинарна отговорност на всички държавни служители, които с действия, и особено бездействия, са допринесли за този огромен провал.

В позицията си до господин Караджов от Демократична България изказват неодобрение от изказавията му, че възнамерява да изчака работата на правоприлагащите органи преди да вземе окончателни решения, както и да не налага глоби.

"Става дума за изтичане на безпрецедентен обем лични данни и буквалното оголване на личния живот и сигурността на над 5 милиона български граждани по предварителни оценки. Подчинената ви Комисия за защита на личните данни е орган, създаден и финансиран от данъците ни, да брани интересите на гражданите точно в такива случаи. От навременното и решително упражняване на законовите Ви задължения зависи личната сигурност на всеки гражданин и чувството за доверие към институциите. Това става особено важно на фона на тоталния отказ от поемане на политическа отговорност от страна на премиера, финансовия министър и ръководството на НАП", пишат от "Демократична България".

Според тях действията на правоприлагащите органи по "спирането на теча" или установяване на виновните, не са предпоставка за действията на КЗЛД. Напротив, възможността на гражданите да потърсят защита и компенсация за причинените им вреди по исков ред, зависи от действията на Комисията.

ДБ призовават КЗЛД без протакане и с пълна решителност и съзнание за обществените очаквания:

- Да осигури максимално бързо изпълнение на задължението на НАП по чл. 68 от ЗЗЛД да извести засегнатите лица относно какво точно е нарушението, какви евентуалните последици от него и какви мерки са предприети за справяне с нарушението и за намаляване на неблагоприятните последици от него;

- Да установи нарушение, за да могат гражданите да пристъпят към защитата си по съдебен ред;

- Да наложи предвидения по закон размер на глоба, като така създаде предпоставка за реализирането на предвидената по Закона за държавния служител (напр. Чл. 101) лична имуществена и дисциплинарна отговорност на всички държавни служители, които с действия, и особено бездействия, са допринесли за този огромен провал.

Г-н Караджов, ако считате, че КЗЛД може да се отказва от налагане на глоби, когато става дума за държавни органи и силни политически фигури, и разбирате институционалната си мисия като част от машината за кризисна пропаганда на властта, която да замазва, вместо решително да защитава интересите на засегнатите, бихме предложили КЗЛД да се закрие, а със спестените от годишната й издръжка средства, да се създаде фонд за бързо обезщетяване на вредите на засегнатите лица.