Лидерът на ДПС Ахмед Доган не дойде в сградата на Върховен административен съд за делото срещу него. Припомняме, 5-членен състав на ВАС гледа протестираната от прокуратурата оправдателна присъда за хонорара, получен от ДПС лидера.

Според прокуратурата няма спор по доказателствата. Ясно е, че на 7 януари 2008 година са сключени 4 договора между Института по строителство и минно дело с Ахмед Доган за извършване на анализи на 4 обекта.
Сумата от 1 милион евро е изплатена на два пъти. Представителят на държавното обвинение цитира изказването на лидера на ДПС в село Кочан: „Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на фирмите в държавата".

Според държавното обвинение е налице конфликти на интереси, тъй като Ахмед Доган е имал частен интерес. Той обаче не притежава необходимите квалификации и компетентност по 4-те договора. Според Прокуратурата Ахмед Доган е възложил изпълнението на други лица. Държавното обвинение поиска глоба за лидера на ДПС в законовия размер.

В залата дойдоха представители на парламентарната комисия за борба с корупцията - лично председателят Валентин Николов и членовете Димо Гяуров и Евтим Костадинов.
Юристът, представляващ комисията, подчерта, че 4-те договора са сключени с оглед личността на изпълнителя на поръчката. В договора обаче не са взети пред вид евентуални експертни качества на Ахмед Доган. В случая възложителят е имал предвид че Доган е лидер на парламентарно представена партия, участник в управлението на страната и мандатоносител.

С договор от 20 юли 2005 година НЕК като възложител с държавни пари е договорил дейности, които трябвало да бъдат осъществени от „Минстрой", което е дъщерно дружество на Института по строителство и минно дело.

Адвокатът на парламентарната комисия посочи, че през последните 10 години институтът не е участвал в конкурси, а преди това е изпълнявал научни разработки и проекти. От парламентарната комисия питат защо когато институтът решава да работи по проекти, не възлага поръчките на експертите си. Освен това от комисията посочиха, че безспорно извършените плащания показват, че е извършено нарушение, заради което се руши престижът на парламента и се насърчава корупцията.

От комисията също поискаха съдът да приеме, че в случая има частен интерес, да наложи глоба на Ахмед Доган и да отнеме в полза на държавата облагата от изпълнението на 4-те договора, а именно сумата от 1 млн. евро.

Адвокатът на Ахмед Доган Румен Еленски изтъкна, че не могат да се правят правни изводи от публични политически изказвания.
„Няма политик, който да не говори с метафори", изтъкна Еленски и добави, че сега се говори за магистрали и дупки.
Освен това според него парламенатарната комисия е само помощен орган.
Адвокатът на Доган добави, че не трябва понятието „Цанков камък" да бъде намесвано по това дело, тъй като става въпрос за съвсем различни неща.

ВАС ще обяви решението си в едномесечен срок.