"Демократична България" искат в най-кратък срок да бъде изработен и представен план за действие за посрещане на пика на пандемията в България. За това настояват те в позиция до медиите във връзка с разпространението на коронавирус у нас.

В последните дни всички виждаме как пандемията от COVID-19 поставя на изпитание дори здравните системи на развитите европейски държави. Кривата на епидемията навсякъде следва тренда на стръмно експоненциално нарастване и теоретично се очаква до дни случаите на тежко болни, имащи нужда от интензивно лечение, да нараснат неимоверно и в България, пишат от "Демократична България".

Те отбелязват, че две са основните направления, по които развитите държави, борещи се с пандемията, предприемат мерки: ограничаване на разпространението на вируса чрез социална изолация и мащабно разширяване на капацитета на интензивната болнична помощ.

По думите им според съвременните изследвания и познания, от решаващо значение по отношение на нивото на смъртност от COVID-19 e именно броят на леглата за интензивно лечение, оборудвани със съвременна техника за обдишване, под надзор на достатъчно компетентни и обучени медицински кадри.

В тази връзка от "Демократична България" апелират да се отдели необходимият финансов ресурс и незабавно да започне оборудване на всички областни и общински болници с животоспасяващи обдишващи апарати.

Те подчертават, че към момента не става ясно в какъв размер са предприетите мерки и към кои лечебни заведения ще бъдат насочени. Същото важало и за предпазните средства за лекарите, медицинските сестри и санитарите, работещи със заразно болни.

Отправяме апел към правителството да приеме решение за отпускане на финансов пакет за болниците, с който те да посрещнат кризата без несигурност по отношение на плащанията си към персонала и доставчиците, заявяват в позицията си от "Демократична България".

Според тях е необходимо веднага да се предприемат мерки за обучение на медицинските работници по протокола за лечение на COVID-19 и последващите усложнения. В тази връзка те предлагат да бъде сформиран национален експертен екип, до който лекарите от цялата страна да имат лесен достъп, за да могат да се обсъждат тежки и неясни казуси.

От "Демократична България" са на мнение, че страната ни трябва да предриеме стъпки по увеличаване на болничните легла за интензивно лечение, за да разшири своевременно капацитета за лечение на заразно болните.

Те призовават още Националният оперативен щаб да обяви планове за действие в епидемиологична обстановка и готовността на армията за разкриване на военно-полеви болници в очаквано най-засегнати части от територията на страната.

Разкриването на военно-полеви структури, изолирани от останалата част на медицинското обслужване, ще гарантира по-пълната изолация на засегнатите от епидемията, както и намаляване на съпътстващите щети от ограничаване на плановата дейност на болниците поради затваряне и цялостна изолация на дадена болница, смятат от партията.

Те допълват още, че за овладяване на ситуацията би било полезно сформирането на изнесени самостоятелни лаборатории за тестване.

От "Демокрратична България" предлагат и да се разработи електронен инструмент, с помощта на който, в случай на претоварване в определена болница, да се проследи в реално време къде в близост все още има свободни легла. Те настояват да бъде създадени и стимули за включване на студентите по медицина по целесъобразност и при пълна защита на здравето им.