Реформаторите Мартин Димитров и Петър Славов поведоха в пленарна зала битката за таван на заплатите в регулаторите. Това стана с разглеждане на първо четене на промени в Закона за Комисията за финансов надзор.

Предложението първоначално не мина заради липса на кворум. "За" бяха 42 депутати, 28 бяха "въздържал се". Мартин Димитров се ядоса и поиска почивка, за да се съберат депутатите и да гласуват отново.

След почивката законопроектът бе приет на първо четене с 98 гласа „за", нито един депутат не бе против, а двама се въздържаха.

Трябва да сложим таван на заплатите, каза по-рано Мартин Димитров при представяне на предложението. КФН да не си определя сама заплатите, както е сега, поискаха реформаторите. Те предлагат заплатата на служителите във финансовия регулатор да е до 80% от заплатата на председателя й. Бонусите пък не може да са по-големи от месечното възнаграждение и се дават при преизпълнение на задачите.

Нашият законопроект е отворен за дебати, подчерта Димитров.

В преходните и заключителни разпоредби се изменят възнагражденията и в КЕВР. Член на комисията не може да получава повече от председателя на НС. Да сложим тавани на заплатите на регулаторите, настоя Димитров. Да постъпим умно и да постъпим справедливо, призова още реформаторът.

Той даде за пример високите заплати в БНБ. Шефът на банката получавал 5 пъти по-висока заплата от министър-председателя.