За периода от 2003 до 2007 г.  в инфраструктурата на града са инвестирани близо 35 милиона лева, община Добрич е реализирала проекти за 25 милиона евро, собствените приходи в местния бюджет са се увеличили три пъти, отчете Николова, цитирана от радио Варна.

„В края на мандата общината е финансово стабилна и с най-висок кредитен рейтинг в този клас за изминалите четири години, инвестициите в Добрич са над 120 милиона евро, градът се управлява от модерна администрация, предлагаща услуги с високо качество", обобщи Николова.

Не са решени проблемите с бездомните кучета, състоянието на опасните сгради, микросметищата, организацията на движението и паркирането в централната градска част.

Детелина Николова изрази съжаление, че определени продукти с напуснали производствената листа на Добрич със закриването на предприятията за олио и маргарин.