Днес (30 юни), когато е и крайният срок за отчитане на всички приложими предварителни условия за управление на европейските фондове у нас, българското правителство е докладвало финализираните стратегически документи за реформите, осигуряващи й достъп до финансиране от ЕС, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет.

Процесът, който тече през последните пет години, е бил завършен успешно и своевременно благодарение на усилената работа на администрацията и с подкрепата на няколко правителства, решени твърдо да доведат до край ключови реформи, от които зависи финансирането на България от Европейския съюз, коментира вицепремиерът Томислав Дончев.

На прага на дебата за бъдещето на Кохезионната политика основен приоритет трябва да бъде инвестициите в сближаване да продължават да бъдат основен двигател за растеж, заетост и споделени ползи за всички страни членки, като наред с това се поучим от уроците си и съумеем да подобрим системата за управление на тези инвестиции с по-достъпни процедури и правила, допълва Дончев.

Предварителните условия са част от реформираната политика на сближаване на ЕС, за да се гарантира рационално и ефективно изразходване на средствата и синергия на инвестициите. Финансирането за България е свързано с изпълнението на 45 предварителни условия в общи и тематични сектори, сред които дискриминация и равенство на половете, хора с увреждания, обществени поръчки, околна среда, наука и иновации, МСП, енергетика, води, транспорт, заетост, социално включване, здравеопазване, образование, административна ефикасност и др.

С успешното докладване на предварителните условия страната ни на практика демонстрирала своята визия и ясен ангажимент за привеждане на ключовите реформи, които й осигуряват достъп до европейско финансиране до края на програмния период 2014-2020 година, уверяват от правителството.