"Дунавската стратегия има съществен принос за подобряване на стабилността и сигурността в Европа чрез изградените устойчиви мрежи и партньорства", заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, на Интерпарламентарната конференция.

Според Николова, Дунавската стратегията е мощен инструмент с потенциал да мобилизира страните по-лесно да се справят с предизвикателствата по отношение на разширяването и сигурността. "Сътрудничеството в рамките Дунавската стратегия улеснява създаването на устойчиви партньорства, обмен на ноу-хау, добри иновационни практики и мултикултурен диалог", коментира зам.-министърът.

Николова посочва, че са изведени девет стратегически проекта за над 40 милиона евро в областта на водния транспорт, транспортната инфраструктура, енергетиката, подобряване на административния капацитет, образованието, младежки инициативи и иновации. "Те допринасят за интегриран подход при справянето с конкретни регионални проблеми, като подобрена плавателност, по-добра свързаност, предотвратяване на наводнения, замърсяване на водите, като всичко това не се ограничава от националните граници", допълва тя. 

България като ротационен председател на Дунавската стратегия ще се стреми да работи за популяризиране на Стратегията и да определи съвместни решения на общите предизвикателства. "Ще се съсредоточим върху дискусиите по отношение на културното наследство и туризма като основна тема на Седмият годишен форум на Дунавската стратегия", коментира Николова. 

Зам.-министърът допълни, че "в рамките на предвидената среща на министрите, отговорни за туризма се надяваме държавите да се обединят върху конкретен стратегически проект в сектора и да се дефинират източници на финансиране".