Европейската комисия одобри българска схема в размер на 78,2 милиона лева в подкрепа на малките предприятия, засегнати от Covid кризата. 

Предвижда се пряко отпускане на безвъзмездни средства в размер на 50 000 лева за бенефициент. Целта е предприятията да покрият част от разходите си за работа.

Схемата ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Тя трябва да бъде достъпна за малки предприятия, работещи в определени сектори и изпълняващи изисквания, определени от българската държава.

Фирмите трябва да са имали годишен оборот от най-малко 500 000 лева през 2019 г. и да са пострадали от намаляване на оборота с най-малко 20 на сто заради пандемията.