Евродепутатът Илхан Кючюк, съвместно с колеги от четири политически групи в Европейския парламент, стартираха писмена декларация относно насърчаването на многоезичието в Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на ДПС.

В документа се казва, че „езиковите права - както индивидуални, така и колективни - са основни права на човека, които насърчават равни възможности за всички граждани."

В съобщението на ДПС се отбелязва, че евродепутатът е предприел тази инициатива заради „множеството административни нарушения за използването на майчин език по време на предизборна кампания, които български съд налага на членове на Движението за прави и свободи".

Кючюк призовава Комисията да повиши осведомеността за ползите от многоезичието и от културното многообразие сред европейските институции и граждани.

„Многоезичието е официална политика на ЕС от Европейския съвет в Барселона през 2002 г. Недостатъчните езикови умения и изключителното насърчаване на определен език може да бъде фактор в настоящата социална криза в Европа, а именно чрез увеличаване на нетолерантността и предразсъдъците, което води до възход на екстремистки политически партии. Чрез насърчаване на многоезичието и използване на малцинствени и неофициални езици ЕС защитава и насърчава културното многообразие, което представлява основна европейска ценност. Ето защо съм изключително щастлив, че успяхме да се обединим с колеги, част от които от групата на ЕНП и социалистите в ЕП и да поискаме възприемането на системен подход към опазването и защитата на малцинствените езици и култури", заяви Илхан Кючюк.

Писмената декларация представлява текст, съдържащ максимум 200 думи, конкретно свързани с тема, попадаща в сферата на компетентност на Европейския съюз. Най-малко 10 членове от най-малко три политически групи могат, в качеството на автори, да внесат писмена декларация.