Евродепутатите искат България и Северна Македония да решат отделно спора за присвояване на историята от Македония отделно. Те настояват ЕС да започне преговори за присъединяване на Албания и Северна Македония, съобщиха от ЕП. Мотивът им е, че непредприемането на действия може да има исторически важни последици за сигурността и стабилността на Европа.

Според някои евродепутати и двете страни са изпълнили условията и са постигнали устойчиви резултати. България и Северна Македония се насърчават да решат бързо неуредените двустранни въпроси, се казва в становище на ЕП.

Генчовска за РСМ: Загубихме вече 5 месеца в интервюта

Генчовска за РСМ: Загубихме вече 5 месеца в интервюта

Просто чакаме РСМ да изпълни договора

"Парламентът настоятелно призовава Съвета да започне преговори за членство в ЕС с Албания и Северна Македония, особено в геостратегическия контекст на войната в Украйна", пишат от ЕП.

В два доклада, приети в четвъртък, в които се оценява напредъкът на Албания и Северна Македония по пътя към членство в ЕС. От Европарламента настояват Съветът на Европа да започне официално преговори за присъединяване с тези две държави, като отбелязва геостратегическия контекст на отношенията с Русия и нейната агресия срещу Украйна. 

Възраждане заподозря, че Петков договорил членството на РСМ в ЕС срещу американски газ

Възраждане заподозря, че Петков договорил членството на РСМ в ЕС срещу американски газ

Според Костадинов става въпрос за инструктаж за Македония

"Въпреки че и двете страни изпълниха условията, поставени от Европейския съвет, и постигнаха устойчиви резултати, Съветът не успя да започне преговори за присъединяване с тях", казват евродепутатите. Евродепутатите насърчават България и Северна Македония да разрешат своя културно-исторически спор отделно от процеса на присъединение на Северна Македония. Северна Македония - Най-добрият резултат от демократичния преход в региона на Западните Балкани", се казва в позицията на ЕП.

Според съобщението на ЕП евродепутатите оценяват високо постоянните усилия на Северна Македония за укрепване на върховенството на закона, независимостта на съдебната система и правата на малцинствата, борбата с корупцията и организираната престъпност, реформата на публичната администрация и укрепването на свободата на медиите.

"В доклада се отбелязват и рисковете от нарастващата икономическа и енергийна зависимост от Китай и Русия и се предупреждава, че зависимостта от инвестиционни заеми, финансирани от Китай, увеличава уязвимостта на региона. В доклада също се призовава за историческо помирение въз основа на определената обща история, както е предвидено в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония", пишат от ЕП.

Възраждане заподозря, че Петков договорил членството на РСМ в ЕС срещу американски газ

Възраждане заподозря, че Петков договорил членството на РСМ в ЕС срещу американски газ

Според Костадинов става въпрос за инструктаж за Македония

Докладчикът за РС Македония Илхан Кючюк, който е евродепутат от ДПС, България заяви, че Северна Македония демонстрира най-добрите резултати в областта на демократичния преход в целия регион на Западните Балкани и е в пълно съответствие с външната политика на ЕС в условията на руската агресия срещу Украйна.

Кючук изтъква геостратегическият контекст и това, че страната постигна устойчиви резултати, ние призоваваме за официално започване на отдавна закъснелите преговори за присъединяване. "Приветствам положителния ангажимент за решаване на неуредените двустранни въпроси и призовавам България и Северна Македония незабавно да намерят взаимно приемливо решение", пише Кючук. Докладът беше приет с 508 гласа "за", 56 гласа "против" и 35 гласа "въздържал се". 

Христо Иванов: Няма натиск за РСМ, но дяволът е в детайлите

Христо Иванов: Няма натиск за РСМ, но дяволът е в детайлите

Може и в последствие да налагаме вето, но с разбирането на ЕК за българската позиция

Албания - надежден и ангажиран стратегически партньор

Членовете на ЕП оценяват високо стратегическата ориентация на Албания и нейната непоколебима ангажираност към европейската интеграция и изразяват ясната си подкрепа за демократичните промени в страната и стремежа й към членство в ЕС. Те призовават Албания да продължи и да увеличи усилията си за по-ефективно функциониране на съдебната система, за укрепване на демокрацията, върховенството на закона и икономиката. Тя трябва също така да даде повече права на гражданското общество, да се бори с корупцията и организираната престъпност, да гарантира свободата на медиите и да гарантира защитата на правата на малцинствата, включително на общността на ЛГБТИК.

Докладчикът на ЕП за Албания Изабел Сантуш (С&Д, Португалия) смята, че Албания остава напълно надежден и ангажиран стратегически партньор. "Тя продължава да напредва с основните реформи, свързани с ЕС, и изпълнява и поддържа условията за започване на преговори за присъединяване. Справедливо е Съветът най-накрая да се съгласи да започне дълго отлаганите преговори с Албания, не на последно място в условията на нарастващи геостратегически предизвикателства", каза Сантуш.

Докладът за Албания беше приет с 519 гласа "за", 52 гласа "против" и 28 гласа "въздържал се".