"Информационно обслужване" обединява всички електронни системи, включени в Закона за електронното управление. Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното редовно правителствено заседание.

Със свое решение Министерският съвет определи административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от "Информационно обслужване" АД. Дружеството ще изпълнява функциите на системен интегратор.

Очакванията са, че "Информационно обслужване" ще гарантира постигането на целите, заложени в Закона за електронното управление (ЗЕУ). Сред тях са реализирането на ефективно електронно управление при интеграция и съвместимост на всички електронни системи на субектите на ЗЕУ, както на хоризонталните системи за е-връчване и е-идентификация, така и на обмена на документи изцяло по електронен път.