След повече от 4 часа и половина заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента, участниците предлагат плавен преход към политическа стабилност.

Партиите са се съгласили на политически консултации за определяне датата на изборите в периода 28 септември до 12 октомври 2014 година. Консултациите ще се водят и за номинацията за български еврокомисар. Новината съобщи държавният глава Росен Плевнелиев.

За пръв път държавният глава бе изключително кратък в коментара си за заседанието на КСНС.

„Парламентарно представените политически сили, членове на КСНС, обсъдиха актуалната политическа обстановка в страната и като отчитат, че изборите за Европейски парламент не зададоха допълнителна сила и легитимност на правителството за провеждане на дълбоки и цялостни реформи, като отчитат, че наред с това европейските избори не зададоха ясна алтернатива, се обединиха за необходимостта от плавен преход към политическа стабилност и за нуждата от провеждане на политически консултации за постигане на съгласие за датата на предсрочни парламентарни избори в периода от 28 септември до 12 октомври 2014 година; определяне на приоритети и задачи на парламента и изпълнителната власт; ускоряване на процеса на финализиране на споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни фондове за периода 2014-2020 година; определяне на ясни принципи и правила за номиниране на българския еврокомисар; създаване на гаранции за провеждане на честни и свободни избори".

Така с едно дълго изречение държавният глава обобщи днешната среща между първите мъже в държавата.

Плевнелиев благодари за конструктивния дебат, проведен при национално отговорен подход от страна на участниците в заседанието. Вярвам, че днес взетото решение на КСНС е една важна стъпка към стабилност и ясна перспектива пред държавата, изтъкна Росен Плевнелиев.