Изборите и референдумите ще се провеждат заедно, решиха депутатите при гласуване на второ четене на промените в Изборния кодекс.

Гласуването ще става по реда, определен в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Когато има национални избори, каквито предстоят тази година - президентските, референдумът ще бъде съчетан с тях.

Не беше приета идеята президентът сам да избира кога и как да насрочва референдума - с избори или не. С този текст депутатите приключиха работата си и приеха окончателно промените в Изборния кодекс. Той влиза в сила веднага след обнародването му в Държавен вестник.